Demografia

Ze względu, że następuje zapaść demograficzna należy podjąć radykalne działania w celu zaradzenia tej sytuacji.


Propozycje:

        1. Rodzina [kobieta] na każde urodzone dziecko otrzymuje 5 tys. zł
       

        2. Jeżeli kobieta pracowała otrzymuje trzy letni urlop wychowawczy - płatny
              - pierwszy rok - 100%
              - drugi rok         - 80%   -   najniższej krajowej
              - trzeci rok        - 50%

        3. Od 3-go do 5-ego dziecka kobieta przechodzi na pensję państwową od której odprowadzane są podatki, składki na ZUS po 1500 zł brutto na                     każde dziecko tj. od 4500 do 7500 brutto miesięcznie.


Mama wreszcie będzie płaciła podatki i zarabiała na swoją emeryturę.


Zlikwidowane są wszelkie zasiłki i zapomogi rodzinne.
 

 


 Czerwiec 2005