Likwidacja drogiego państwa

Redukcja wydatków na Urzędy centralne o (60-70)% (Sejm, Urząd Prezydenta, Urząd Rady Ministrów, Urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne) i szeroko pojętą administrację.

 

Uzyskane środki przeznaczyć na zwiększenie budżetów

Policji, Wojska, Szkolnictwa i Lecznictwa.

 

Likwidacja funduszy celowych.

 

Wszystkie fundusze państwa (wpływy i wydatki) muszą przechodzić przez Budżet.

 

Płace w sferze opłacanej z Budżetu, ustalić jako iloczyn płacy minimalnej, maksymalnie do 20 krotności.

 

W firmach prywatnych i nie pracujących na zamówienia rządowe, płace są wolne i każdy może zarabiać tam ile się żywnie podoba lecz nie mniej niż płaca minimalna – uchwalona przez Sejm.

 


 Czerwiec 2005