Płaca minimalna

Gaża - za którą pracujący Ojciec lub matka ma możliwość utrzymania 5-osobową rodzinę na poziomie podstawowym i odłożyć oszczędności co m-c (10-20)% - to faktycznie płaca minimalna.

 

PRACA w Polsce przez cały okres powojenny, tzn. od 1945 roku do chwili obecnej jest źródłem demoralizacji, gdyż pracujący za otrzymaną pensję miał w perspektywie: zapłacić za mieszkanie lub kupić jedzenie nie mówiąc o ubraniu.

 

Jeżeli to wszystko było jakoś realizowane, polegało na kombinowaniu - taką metodą klasy średniej ani Państwa się nie zbuduje.


Likwidacja bezrobocia:

Nowo powstające podmioty gospodarcze (studenci, ludzie zwolnieni, bezrobotni, chcący samowolnie się zwolnić i podjąć działalność gospodarczą), są zwolnieni z wszelkich opłat podatkowych i ubezpieczeniowych przez 5 lat, płacąc tylko 1% podatku obrotowego. Opłaty ubezpieczeniow0-emerytalne dokonują te osoby dobrowolnie. Państwo zapewnia im w tym okresie ubezpieczenie podstawowe, czyli posiadają uprawnienia do opieki lekarskiej.

 

Taką metodą będzie można rozpocząć działalność gospodarczą tylko jeden raz i byłoby to rejestrowane w centralnym rejestrze takich Firm.

 


 Czerwiec 2005