Likwidacja korupcji

To co niszczy fundamenty Naszego Państwa – to korupcja. Do tej pory wszystkie opcje polityczne mówią o walce z korupcją, lecz wszystko robią aby jej nie zlikwidować.
Rząd, który powstanie aby mógł funkcjonować, musi rozpocząć swą działalność od likwidacji korupcji, a można to osiągnąć maksymalnie w ciągu 1 (jednego) roku wprowadzając w życie „Ustawę antykorupcyjną” składającą się z 2 (dwóch) artykułów i konsekwentnie ją egzekwować:

 

Art. 1. Osoba pełniąca funkcje publiczne, podejrzana o korupcję jest natychmiast usuwana ze stanowiska             i sprawa kierowana jest do Sądu.

 

Art. 2. W chwili udowodnienia przez Sąd winy podejrzanego, następuje konfiskata mienia do III-go                      (trzeciego) pokolenia we wszystkich kierunkach, tzn. w linii „miecza” i „kądzieli”.

 

Areszt lub wiezienie po zapadnięciu wyroku jest zbyteczny.


Osądzony i jego rodzina pozostają na wolności i otrzymują minimalną płacę ustaloną przez Sejmy i Rządy 15-lecia.


Ponadto wyrok jest podawany do publicznej wiadomości we wszystkich środkach masowego przekazu poczynając od TVP1.

 

To jest pierwsza warstwa fundamentu, na której będzie można odbudować Nasze Państwo.

 

 

Bez realizacji tego p-ktu wszystkie inne działania

będą tylko działaniami pozornymi,

nie pozwalającymi na normalne funkcjonowanie Państwa.


 Czerwiec 2005