Struktura rządu AD. 2012

Rząd RP

 Premier

V-c e Premier

                        1. Ministerstwo Finansów i Gospodarki

                        2. Ministerstwo Kultury - Nauki i Dziedzictwa Narodowego

                        3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

                        4. Ministerstwo Obrony Narodowej

                        5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

                        6. Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokurator Generalny

                        7. Prokuratoria Generalna

 

           oraz dwa Komitenty:

A. Komitet ds. reformy prawa przy MS i PG składający się z dwóch zespołów pod kierunkiem :

B. Komitet ds. Nauki i wdrażania „polskiej myśli technicznej” do przemysłu i Promocja Polski – przy MFiG.


 Grudzień 2012