SYSTEM POZWALAJACY REALIZACJĘ PIĘCIU (V) WARSTW FUNDAMENTU

 

 1. Administracja

Ustalenie (ilościowe) obsady w administracji państwowej na poszczególnych szczeblach i oparcie jej na Absolwentach Szkoły przygotowującej kadry dla Administracji państwowej.

 

2. Kadencyjność w Sejmie

Wprowadzić kadencyjność w Sejmie - maksymalnie dwie kadencje, obojętnie w jakiej opcji politycznej.

 

3. Prywatyzacja

Określić co należy, a czego nie należy prywatyzować, co powinno zostać państwowe jaki % firmy można sprywatyzować. (Posłużyć się wypowiedzią prof. Kamili Sowińskiej z przesłuchania przed Komisją ds. PZU).

 

4.Rządzenie w okresie początkowym

W okresie trzech (3) lat, do momentu zreformowania prawa i prawodawstwa Rząd jest wyposażony w uprawnienia wydawania Dekretów z mocą Ustawy w celu sprawnego Rządzenia Polską.

 

5. Suweren

Uświadomić Społeczeństwu poprzez programy w TVP1, że jest S u w e r e n e m.

Zaproponowanie nowej formuły wyborczej, w której to S u w e r e n będzie decydował w jednym głosowaniu, kto ma rządzić, jakie są podatki, jaka jest płaca minimalna.

 

Jaki sens ma istnienie Państwa jeżeli S u w e r e n jest przedmiotem, a nie podmiotem, ponieważ do tej pory w ten sposób „klasy rządzące (czytaj kliki) i pracodawcy (nie wszyscy) traktują S u w e r e n a.

 

6. Programy partii

Jeżeli programy mówią o różnych zadaniach i celach partii, a nie zajmują się ustaleniem płacy minimalnej i propozycji wysokości podatków

są tylko wodolejstwem i nic faktycznie nie wnoszą, a jedynie są metodą stosowania socjotechniki w celu omamienia wyborców.

 

7. Nowa koncepcja kampanii wyborczej

Ugrupowanie nowo powstałe - głównie z młodych ludzi - i do nich się odwołujące (około 9 milionów osób w wieku 28-30 lat) występuje z propozycją gotowych zmian Ustrojowych i Ustawowych oraz osobowym składem Rządu.

 

Do tej pory takiego manewru wyborczego nie było.

 

Rząd tak powołany miałby mocny mandat wyborczy do rządzenia i dokonania niezbędnych zmian.

 


 Czerwiec 2005