Postscriptum

Minęło prawie 8 lat a sytuacja w Polsce pod względem działalności struktur państwowych nie dość , że się nie poprawiła to można powiedzieć, że osiągnęła DNO.

System TKM od roku 2007 osiągnął pełnię doskonałości [nawet sprzątaczki muszą być z „klucza”], a co się z tym wiąże – korupcja weszła na wyżyny.

Rozwinął się „przemysł pogardy” i wykluczenia od słów jednego z polityków - „…moherowe berety …” i trwa do chwili obecnej.

Teraz jest ostatni dzwonek aby to zatrzymać i zmienić, bo gdy zaniechamy działań naprawczych to historia może się powtórzyć a zwłaszcza ta XVIII-sto wieczna.

 

Upadek nigdy nie następuje gwałtownie lecz trwa latami.

 

W XVIII wieku zaczął się od zaproszenia przez Króla Polski – Sasa wojsk rosyjskich do pilnowania porządku w państwie a wcześniej już ks. Skarga przestrzegał przed upadkiem moralności i wzrostu pogardy dla najniższych warstw społeczeństwa - było to w roku 1610.

Jak widzimy z przestróg ks. Skargi z przed 162 lat nie skorzystano i pierwsze owoce utraty państwowości nastąpiło w 1772 roku ( I-wszy rozbiór Polski ) a zakończyło się w 1795 ( III-ci rozbiór Polski ) - przy pełnej współpracy polskich elit – magnaterii ( F.K. Branicki, S.Rzewuski, Sz. Kossakowski, S.Sz. Potocki ) i sejmu, którzy nie chcieli współpracować z opozycją i nie mając siły politycznej poprosili carycę Katarzynę II aby pomogła im przejąć władzę i rozprawić się z twórcami Konstytucji 3-go Maja. W wyniku powołanej Targowicy 27.IV.1792 r. w Petersburgu a z 18/19.V.1792 r. w Targowicy nastąpił terror nowej władzy na opozycjonistach, król pod naciskiem carycy przyłączył się do targowiczan 24.VII.1792 r., a Katarzyna II i król Prus dokonali II-go rozbioru polski na sejmie grodzieńskim 17.VI.1793 zatwierdzonym 24.IX.1793 r. 15.IX.1793 r. caryca rozwiązała targowicę bo już nie była do niczego potrzebna. Część targowiczan zginęła w 1794 r. w czasie Insurekcji kościuszkowskiej w wyniku samosądów i na podstawie wyroków Najwyższego Sądu Kryminalnego, a po III-cim rozbiorze caryca Katarzyna II sama rozprawiła się ze swoimi protegowanymi z targowicy.

 Tak kończą zdrajcy.

 

Niech współcześni o tym nie zapominają.

 

Pięć pokoleń przelewało krew aby ponownie odzyskać państwowość.

 

 Weźmy to do naszych serc.

 

A o Władzy sprawującej rządy od jesieni 2007 roku używanie pojęcia RZĄD - jest nieporozumieniem, aby oddać prawdziwość działania tej Grupy należałoby używać raczej określenia - Komisja Likwidacyjna Państwa na czele z Przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej.

 


 Czerwiec 2013