Stanowienie prawa


Nie można zreformować Państwa jeżeli w dalszym
ciągu działalność Organów państwowych opiera
się na strukturze i stanowieniu prawa ustalonych przez
Józefa Wasirionowicza "Stalina"
a rozwiniętych i wdrożonych w Polsce przez
Bermana i Minca w roku 1947.

 
  WIĘC

Ustawy mają być tak formułowane

aby nie potrzeba było wydawać aktów wykonawczych,

gdyż ten element stanowienia prawa jest powodem

wykrzywiania prawa i rozrostu administracji.
 

Powołanie zespołów pod kierunkiem prof. Jana Kochanowskiego i prof. Zolla do weryfikacji

„Ustaw – bubli”,

które po przeanalizowaniu byłyby przedłożone Sejmowi do anulowania.

 

 

Oparcie gospodarki i finansów na dobrych Ustawach przedwojennych i prawie rzymskim.

 

 

W reformowaniu gospodarki i finansów odwołać się

do myśli polityczno-gospodarczo-społeczno-finansowej Grabskiego i Kwiatkowskiego.

Czerwiec 2005