Podatki

Podatki uprościć, wprowadzając podatek liniowy 18% z możliwością obniżenia do 14% po uzyskaniu nadwyżki budżetowej.

W Firmach produkcyjnych, pośredniczących (hurtownie), handlowych - likwidacja podatku dochodowego zastępując go podatkiem obrotowym (1,5 – 3)%.

 

Ustalenie sztywnych marż miedzy producentami-hurtownikami-dystrybutorami i detalem na poziomie 5%, a w detalu na poziomie (7-10)% w zależności od obrotu.

 

Wszystkie Partie mają koncepcje jak wydawać pieniądze budżetowe na różne „niezbędne” potrzeby, tylko nikt nie mówi jak napełnić Budżet w sposób nieuciążliwy dla Społeczeństwa,
a jest to możliwe do realizacji !!!

 

Odpowiedzią jest propozycja piątej (V) warstwy fundamentu czyli zmiany w systemie podatkowym.


 Czerwiec 2005